The game

Ett socialt spel, en metod för att ragga upp kvinnor och få dem på fall. Metoden stammar från en  global subkultur för män. Mästarna går […]