Speeddejtning

Ordet speeddejtning kommer från engelskans speed-dating.

Det är en aktivitet där målet är att söka en partner för ett förhållande. Ett antal personer turas om att mötas för ett fåtal minuters konversation. Då en klocka ringer eller annat tecken ges träffar man en ny person. Det finns seriösa, nischade företag som anordnar speeddejtning. Man kan också arrangera speeddejtning under lättare former i rent privata sammanhang.

 

Ett första intryck
Det brukar heta att man inte får chansen att göra om ett första intryck. Det är kanske det som gör speeddejtning så framgångsrikt. De flesta människor gör sina val redan under mötets tre första sekunder, enligt en studie vid University of Pennsylvania 2005.

En studie i München tycks verifiera att det verkligen förhåller sig så åtminstone då det handlar om vilken typ av partner man väljer på kort tid.Speeddejting

 

Studien i speeddejtning
I densamma studien har 26 män och 20 kvinnor i 26 – 40-årsåldern, deltagit.

Inledningsvis ombads deltagarna fylla i vad de letade efter för egenskaper hos en potentiell partner.

Vet handlade om olika variabler som inkomst, engagemang, familj, hälsa, utseende och attraktionsskraft.

Efteråt jämförde forskarna vad deltagarna sagt före dejtningen med resultaten, det vill säga vad de letade efter hos de människor de ville träffa igen.

 

Resultaten
Män valde helt enkelt efter utseende. De var inte direkt kräsna utan valet föll på var kvinna som var någorlunda attraktiv. De reflekterade därmed inte över sina önskemål.

Även kvinnornas baserade sina val på helt andra grunder än de egenskaper de listat.

De kvinnor som var medvetna om hur attraktiva de var, anpassade sina förväntningar för att kunna välja de mest attraktiva männen. På så sätt gjorde de ett mer selektivt urval.

För de personer som hämmas eller besväras av sitt utseende i sociala situationer, så finns lösningar med hjälp av plastikkirurgi hos en professionell aktör. För framgång, både i arbetsliv och privata sammanhang som i dejtning.

 

Annan forskning
Peter M. Todd som lett en forskningsgrupp har i det senaste numret av ”Proceedings of the National Academy of Sciences”, rapporterat att deras studie visar att människor är väldigt lika andra däggdjur. Resultaten visar att vi följer Darwins princip om “kräsna honor och tävlingslystna hanar”, även om vi ger uttryck till något annat.

Studierna indikerar att vi i första hand är biologiska varelser, varför det att spela svårfångad ges en ny dimension.

 

Taggar: , , , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2023 Idatejoo – För dig som vill dejta!

 
 
splendid